Sponsoring

Omdat Mirjam dit werk op vrijwillige basis doet, is ze geheel afhankelijk van sponsors en steun van anderen. Wilt u haar steunen d.m.v. een eenmalige of maandelijkse gift? Uw gift is belasting aftrekbaar, omdat de rekening een ANBI status heeft. Hieronder volgen de betaalgegevens:

t.n.v. Stichting Children's Relief                                                                                                                                                                                                                   NL38RABO0133376699                                                                                                                                                                                                                                                                        t.b.v. Mirjam Marijs, projectnummer: 21452

Wilt u erbij vermelden of het een eenmalige gift is of een maandelijkse gift? Zodat wij duidelijk hebben wat er iedere maand binnen komt.                 

Hartelijk bedankt voor uw steun! Wilt u het gebed niet vergeten?!